Kontakt

Marek Gabrych

Pasieka "Pszczoły i my"

ul. Dojazdowa 4

07-230 Wysychy

Rolniczy Handel Detaliczny

nr weterynaryjny 14355614

tel.: 602-334-686

e-mail: pasieka@pszczolyimy.pl

https://pszczolyimy.pl/